Informujemy, iż nasza strona internetowa wykorzystuje technologię plików cookies a jednocześnie nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji,
z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw. „ciasteczkach”). Zapoznaj się z polityką plików cookie.

REGULAMIN STRONY PARTNERSKIEJ SKLEPU INTERNETOWEGO 

 

Informacje o Stronie Partnerskiej

 

Strona AromaPerfum.pl jedynie pośredniczy i pomaga klientowi w wyborze produktu. Po dokonaniu wyboru klient zostaje przeniesiony na odpowiednią stronę sklepu produktu na moncredo.pl, który jest jako sprzedający.

Stronę AromaPerfum.pl prowadzi partner afiliacyjny sklepu internetowego Moncredo.pl oraz miłośnik i fanatyk ekskluzywnych perfum.

Informacje o Sklepie Internetowym, do którego przekierowany jest potencjalny klient.

Sklep internetowy Moncredo.pl, działa pod adresem www.moncredo.pl i prowadzony jest przez Grand Parfum Sp. z o.o. z siedzibą Warszawie, przy ulicy Chmielna 106 lokal 21, kod pocztowy 00-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000411708, NIP 5272673738, o kapitale zakładowym w wysokości 360000,00 PLN w całości wpłaconym. Adres do korespondencji: Grand Parfum Sp. z o.o.  Sklep Internetowy moncredo.pl, ul. Grzybowska 85 c, 00-131 Warszawa. Na potrzeby niniejszego Regulaminu Grand Parfum Sp. z o.o. zwana jest dalej "Grand Parfum".  Na potrzeby niniejszego Regulaminu Sklep Internetowy moncredo.pl zwany jest dalej Sklepem Internetowym.

Strony transakcji

 

Stroną dokonującą zakupów w Sklepie Internetowym jest osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub przedsiębiorca (zwaną dalej "Klientem"). Stroną dokonującą sprzedaży poprzez Sklep Internetowy jest Moncredo.pl Sklep Internetowy prowadzi wyłącznie sprzedaż detaliczną. Przez sprzedaż detaliczną rozumiana jest sprzedaż, co najwyżej pięciu (5) takich samych lub podobnych Produktów. Strona partnerska AromaPerfum.pl pośredniczy tylko w wyborze produktu, następnie przenosi klienta/kupującego na odpowiednią stronę www.moncredo.pl

Ochrona danych i polityka prywatności

Klientowi przysługuje prawo uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, zaniechania przetwarzania, usunięcia danych osobowych, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Pozostałe prawa i obowiązki Klienta w zakresie danych osobowych określa ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 ze zmianami).

Klient zapisując się na newsletter aromaperfum.pl oraz moncredo.pl wyraża zgodę na otrzymywanie informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zmianami). Klient może w dowolnym terminie zrezygnować z otrzymywania newslettera aromaperfum.pl czy moncredo.pl. Szczegółowa treść Polityki Prywatności znajduje się na stronach Sklepu Internetowego.

Produkty

Sklep Internetowy (Moncredo.pl) oferuje towary i usługi (zwane dalej „Produktami”). Zdjęcia Produktów to ilustracje poglądowe, które w niektórych przypadkach mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu Produktu. Nie wpływa to jednak na właściwość Produktu. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (art. 71 Kodeksu cywilnego). Nie stanowią one również zapewnienia sprzedawcy w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami). Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Realizacja zamówienia na te Produkty uzależniona jest od kolejności wpłynięcia zamówienia. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do wycofania z oferty niektórych Produktów, w szczególności tych które nie są dostępne u producentów bądź dystrybutorów.

Strona internetowa Aromaperfum.pl jak i jej właściciel nie ponosi odpowiedzialności za produkty, ceny, przesyłki czy zamówienia ze sklepu internetowego moncredo.pl

Ceny

Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep Internetowy podawane są w polskich złotych (PLN). Ceny podawane przez Sklep Internetowy zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto. Cena Produktu nie zawiera opłat za dostarczenie Produktu do Klienta. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do zmiany ceny Produktów znajdujących się w ofercie. Aromaperfum.pl na bieżąco aktualizuje zmiany w  cenniki zgodnie ze sklepem Moncredo.pl

Zamówienie

Zamówienie na Aromaperfum.pl to wyrażenie chęci zakupienia produktu, który wygląda następująco:

1. Klient wybiera produkt, wybiera np. pojemność, a następnie naciska button Kup Teraz, który przenosi go na stronę sklepu Moncredo.pl gdzie tam kompletuje swój koszyk i zamawia.

 

Warunkiem złożenia zamówienia na Produkty oferowane przez Sklep Internetowy Moncredo.pl jest rejestracja (w przypadku Klienta, który nigdy wcześniej nie dokonał zakupu bądź nie założył konta w Sklepie Internetowym) oraz akceptacja Regulaminu wraz z pozostałymi warunkami sprzedaży oraz Polityka prywatności i klauzul dotyczących przetwarzania danych osobowych.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać dwadzieścia cztery (24) godziny na dobę przez cały rok kalendarzowy. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 12.00, w soboty, w niedziele oraz w święta będą rozpatrywane następnego dnia roboczego.
Doręczenie zamówienia złożonego przez Klienta potwierdza wiadomość elektroniczna (e-mail) wysłana przez Sklep Internetowy. Wiadomość ta stanowi jedynie informację o dostarczeniu wiadomości elektronicznej na serwer Sklepu Internetowego.

Sklep Internetowy rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Warunkiem realizacji zamówienia jest dostępność Produktu w magazynie Sklepu Internetowego bądź u producentów lub dystrybutorów. W przypadku niedostępności Produktów objętych zamówieniem Klient zostanie poinformowany o statusie zamówienia i możliwości jego realizacji. Klient w terminie dwóch (2) dni powinien ustosunkować się do informacji Sklepu Internetowego na temat przeszkód w realizacji jego zamówienia. Brak decyzji Klienta co do sposobu realizacji jego zamówienia, po upływie tego terminu, jest równoznaczny z odstąpieniem od realizacji zamówienia.

Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione obawy oraz gdy nie jest przestrzegany niniejszy Regulamin. W takiej sytuacji Sklep Internetowy może odstąpić od realizacji zamówienia.

Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia dopóki Sklep Internetowy nie potwierdził możliwości, gotowości i przystąpienia do realizacji zamówienia. Sklep Internetowy potwierdza możliwość, gotowość i przystąpienie do realizacji zamówienia wysyłając do Klienta wiadomość elektroniczną (e-mail). Treść złożonego zamówienia oraz treść zaakceptowanego przez Klienta Regulaminu stanowią istotne warunki umowy sprzedaży i są dostępne na koncie Klienta. Sklep Internetowy dołoży wszelkich starań, aby czas realizacji zamówienia był dogodny dla Klienta. Okres realizacji zamówienia uzależniony jest od dostępności Produktu oraz terminów dostaw. Szczegółowe informacje dotyczące okresu realizacji zamówienia znajdują się w sekcji „Płatności i wysyłka”.

Płatność

Sklep Internetowy oferuje następujące sposoby płatności za zamówienie:
gotówką przy odbiorze produktu w placówce handlowej Grand Parfum – salonie Mon Credo gotówką, przy odbiorze produktu u kuriera, Kartą Kredytową lub przelewem elektronicznym poprzez serwis PayU.

Dostawa i odbiór

Informacje o kosztach związane z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się w oddzielnej zakładce. Każdorazowa zmiana adresu odbiorcy jest odpłatna. Dostawa Produktów odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej. Szczegółowe informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym znajdują się w odrębnej zakładce. Odbiór przesyłki z Produktami może być dokonany: w miejscu wskazanym przez Klienta w zamówieniu,  w placówce handlowej Grand Parfum – salonie Mon Credo. Termin dostawy określa firma kurierska, lecz nie powinien on być dłuższy niż pięć (5) dni. W przypadku odbioru przesyłki zawierającej Produkty w miejscu wskazanym przez Klienta, Klient w obecności osoby dostarczającej przesyłkę zobowiązany jest do sprawdzenia przesyłki pod kątem ewentualnych uszkodzeń powstałych podczas transportu oraz jej kompletności. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń, Klient zobowiązany jest poinformować o tym osobę dostarczającą przesyłkę i w obecności tej osoby spisać stosowny protokół reklamacji. Protokół reklamacji jest warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji ilościowej bądź jakościowej przez firmę kurierską.
W przypadku odbioru Produktów w placówce handlowej Grand Parfum – salonie Mon Credo Ponadto, Klient który w zamówieniu jako sposób płatności wskazał formę gotówkową oraz jako miejsce odbioru wskazał palcówkę handlową Grand Parfum – salon Mon Credo zobowiązany jest do dokonania odbioru najpóźniej do końca następnego dnia roboczego, od momentu otrzymania informacji o możliwości odbioru.
Bez względu na miejsce odbioru Produktów, odbiór musi być potwierdzony pisemnym pokwitowaniem. Złożony podpis będzie traktowany, jako potwierdzenie zgodności zamówienia z zawartością przesyłki. Z chwilą odbioru przez Klienta przesyłki, na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z Produktami oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty i uszkodzenia Produktów. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędy popełnione przez Klienta w zamówieniu, w wyniku których przesyłka nie dotarła do adresata, a także za nieuzasadnioną odmowę odbioru przesyłki. Koszty związane z ponowną wysyłką oraz obsługą takiego zamówienia ponosi Klient.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z ustawą o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), Klient ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni kalendarzowych począwszy od dnia odbioru Produktów.  Prawo odstąpienia od umowy zawartej za pośrednictwem Sklepu Internetowego nie przysługuje Klientowi w wypadkach:

·         świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem 14-dniowego terminu,

·         świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą,

·         świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

Klient w związku z odstąpieniem od umowy zobowiązany jest do zwrócenia Sklepowi Internetowemu Produkty w stanie niezmienionym.
Zwrot Produktów powinien nastąpić niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 (czternaście) dni. Koszt przesyłki ze zwracanymi Produktami ponosi Klient.
Sklep Internetowy dokonana zwrotu płatności na wskazany przez Klienta rachunek bankowy, po otrzymaniu od Klienta podpisanej kopii faktury korygującej. Kopia faktury korygującej powinna zostać odesłana na adres korespondencyjny Sklepu Internetowego, wskazany w pkt I niniejszego Regulaminu.

Procedury reklamacyjne

Sklep Internetowy dokłada wszelkich starań, aby oferowane Produkty były jak najwyższej jakości. Sklep Internetowy wyraża nadzieję, że zakupiony produkt będzie działał bezawaryjnie przez cały okres eksploatacji. W przypadku wystąpienia usterek Sklep Internetowy wszczyna na żądanie klienta procedury reklamacyjne, o których mowa w poniższych punktach niniejszego Regulaminu.

Rękojmia i niezgodność produktu z umową

W przypadku niezgodności czy reklamacji odpowiada Grand Parfum.

Grand Parfum rozpoznaje reklamacje Klientów Sklepu Internetowego złożone na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego oraz z treści ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego z dnia 27 lipca 2002r. (Dz. U. z 2002 r., 141, poz. 1176 ze zmianami) w zakresie niezgodności Produktu z umową oraz Kodeksu cywilnego w zakresie rękojmi. Wadliwy Produkt można dostarczyć bezpośrednio do placówki handlowej Grand Parfum – salonu Mon Credo.

Postanowienia końcowe

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz przepisy ustaw szczegółowych, w tym ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204 ze zmianami), ustawy  z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r., Nr 141, poz. 1176 ze zmianami), ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 133, poz. 926 ze zmianami).

Strona internetowa zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu, w szczególności w przypadku zaistnienia: siły wyższej, innych okoliczności niemożliwych do przewidzenia bądź zapobieżenia, zmiany obowiązujących przepisów prawa, zmiany cen, zmian zachodzących u kontrahentów i partnerów biznesowych.

 

Całkowity regulamin sklepu znajduje się: http://www.moncredo.pl/regulamin-sklepu